Prezentace

Mé prezentace z let 2009 až 2016 kompletně, později spíše náhodný výběr. Byly předneseny při různých příležitostech, od seminářů pro Transplantcentrum až po kongresy. Témata se do jisté míry opakují.

Pod odkazem Prezentace se vždy skrývá prezentace sama. Pod odkazem Text je u většiny přednášek obsahově zcela totožné sdělení, jen ve formě vhodnější pro tisk na A4. U některých se pod tímto odkazem skrývá krátký abstrakt.

Vše je k volnému použití s uvedením zdroje. Naprostá většina prezentací u obrázků obsahuje odkaz zdroj, případně byly použity obrázky z Wikipedie nebo jsou moje vlastní.

Až na jednu výjimku byly prezentace vytvořeny pomocí Beameru (LaTeX). Pokud budete mít dobrý důvod chtít zdrojové soubory, napište mail.

Na velikosti záleží

Teoretická přednáška o velikosti souboru a power analýze.

Jizerka, 2022

Změny onkotického tlaku jako příčina „trvalé“ slepoty

Kazuistika podivné ztráty a opětovného získání zraku u pacientky s juvenilní nefronoftízou

Kroměříž, 2016

Ranní úvahy o statistice

Ranní seminář pro kolegy na oddělení. Zabývá se tím, jak statistiku chápat, ne jak ji počítat.

seminář IKEM, 2016

Dynamické parametry preloadu

Seminář pro kolegy na oddělení přednesený v rámci pravidelných seminářů. Z velké části opakující se slidy z jiných přednášek o hemodynamice, ale něco nového se najde.

seminář IKEM, 2015

Perioperační hemodynamická optimalizace

Přednáška z kurzu Celková anestezie up to date 2013 pořádaného IPVZ v ILFu. Snaží se identifikovat vhodné hemodynamické cíle u pacientů v perioperačním období a také způsob, jak jich dosáhnout a co při tom monitorovat.

CA up to date 2013, IPVZ, ILF

Svodná anestezie

Přednáška určená pro sestřičky v kurzu ARIP (blok anestezie) pořádaného v Thomayerově nemocnici. Trvání asi hodinu a půl. Naposledy mnou přednesena v září 2013, potom pravděpodobně dále používána jinými.

ARIP, září 2013

Zajištění a sledování pacienta

Poměrně nudná přednáška o standardním zajištění a monitoraci pacienta během operačního výkonu. Opakovaně předneseno v kurzu ARIP v Thomayerově nemocnici. Naposledy mnou v září 2013.

ARIP, září 2013

Komplikace v anestezii u geriatrických pacientů

Poměrně nudná přednáška, která „musí být“ o specificích geriatrické anestezie. Opakovaně předneseno v kurzu ARIP v Thomayerově nemocnici. Mnou naposledy v září 2013.

ARIP, září 2013

Komplikace anestezie

Přednáška, která „musí být“ pro kurz ARIPu pořádaný v Thomayerově nemocnici. Mnou naposledy předneseno v září 2013.

ARIP, září 2013

Fyziologie pod křivkou

Přehledná přednáška o historii a především principech analýzy pulzové vlny a jejím využití k neinvazivní monitoraci hemodynamiky. Předneseno na Svatomartinském workshopu Hemodynamika v praxi (pořádaném Doc. Šrámkem) ve Velkých Bílovicích v roce 2012.

Hemodynamika v praxi, listopad 2012

Běh o život

Kazuistika jaterního selhání a mnoha komplikací po průměrném sportovním výkonu. Předneseno na XIX. kongresu ČSARIM v Hradci Králové na podzim 2012.

ČSARIM 2012, Hradec Králové

Proč monitorovat hemodynamiku

Seminář pro ARO nemocnice v Českých Budějovicích připravený pro firmu ASQUA a zaměřený na LiDCO. Částečně se překrývá s jinými hemodynamickými přednáškami.

seminář, ČB, 2012

Hodnocení preloadu

Seminář Transplancentra IKEM o hodnocení preloadu a volumoterapii. Asi jsou tady na podobné téma lepší kousky. Přeneseno v březnu 2012.

seminář IKEM, 2012

Presepsin v reálné praxi ICU

Přednáška o pilotní studii o Presepsinu, která byla provedena v roce 2011 na KARIPu a KARu v IKEMu. Předneseno na postgraduálním kurzu Sepse a MODS v Ostravě v lednu 2012. Přednáška byla v kontextu celého bloku o Presepsinu a bez ostatních sdělení je mírně vytržená z kontextu. Obsahuje kazuistiky.

Sepse 2012, Ostrava

Variabilita tepové frekvence

Seminář v Jizerkách o možnostech měření a využití variability tepové frekvence. Předneseno v lednu 2011.

seminář IKEM, 2011, Jizerka

Diagnostika a terapie sepse

Seminář pro Kliniku diabetologie v IKEMu. Rozšířená a doplněná verze ostatních dvou přednášek k tématu sepse.

seminář KD IKEM, 2010

Sepse – diagnostika a terapie

Klinický seminář v Českém Krumlově na „výletě“ transplantcentra. Guidelines a jiné poznámky k léčbě sepse.

seminář IKEM, 2010, Český Krumlov

Matematická analýza pulzové vlny

Poměrně teoretický seminář o analýze pulzové vlny, včetně principu, jak z tlakové křivky získáme křivku průtoku a tím srdeční výdej. Princip LiDCO a podobných zařízení. Předneseno na „výletě“ v Jizerkách.

seminář IKEM, 2010, Jizerka

Surviving Sepsis Campaign Guidelines 2008

Přehledný seminář o tehdy aktuálních doporučeních Surviving Sepsis Campaign přednesený na semináři Transplantcentra v IKEMu

seminář IKEM, 2009

Matematické modely v medicéně

Přehledný seminář o možnostech matematického modelování a jeho použití v medicíně. Předneseno v Jizerkách v lednu 2009.

seminář IKEM, 2009, Jizerka

Monitorace myorelaxace

Krátký seminář pro kolegy předvedený ráno po hlášení. Někdy… Jako jediný nevznikl tento seminář v Beameru, ale v OpenOffice (LibreOffice).

KARIP IKEM