Kolik obyvatel si pamatuje rok 1968?

U příležitosti blížícího se výročí se na mě obrátil kamarád s otázkou, kolik obyvatel ČR si reálně pamatuje okupaci v roce 1968. Krátce jsem si pohrál s daty volně dostupnými na webu Českého statistického úřadu a zkusím se podělit.

Věková struktura populace je na webu ČSÚ dostupná k 31. prosinci 2017. Ne všichni, kteří byli v roce 1968 naživu, si ho reálně pamatují. Stanovili jsme hranici 15 let jako dostatečný věk na to, aby člověk plně vnímal tehdejší události. To znamená, že podle našich předpokladů mají plnohodnotné vzpomínky na rok 1968 lidé narození v roce 1953 a dříve. Jejich podíl v současné české populaci je 19,2 %.

Pokud by nás zajímalo, jaký je podíl voličů, můžeme „zahodit“ obyvatele mladší než 18 let. Podíl voličů, kteří si rok 1968 dobře pamatují, je 23,6 %. Vzhledem k nerovnoměrné účasti různých věkových skupin u voleb to ale nic neříká o „volební síle“ těch, kteří rok 1968 zažili a nezažili.

Rok 1989

Když už máme data zpracována, můžeme se podobně podívat na další milník české historie, rok 1989.

Odkazy